Đầu TưGóc NhìnKhởi Nghiệp ICT

Tổng Quan Về Đầu Tư Quốc Tế

Đầu tư quốc tế là một chiến lược đầu tư liên quan đến việc lựa chọn các phương tiện đầu tư toàn cầu nhằm đa dạng hóa và phân tán rủi ro đầu tư giữa các công ty và thị trường  nước ngoài. Trong bài viết này, bijoux-ng.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Đầu tư quốc tế là gì? 

Đầu tư quốc tế theo tiếng Anh là Foreign Investment. Đầu tư nước ngoài là một hình thức quan hệ kinh tế quốc tế, trong đó vốn được luân chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác để đầu tư và mang lại lợi ích cho những người tham gia.

Các thuật ngữ liên quan

Quốc gia đầu tư (quốc gia xuất khẩu vốn) là quốc gia mà vốn luân chuyển đến.

Quốc gia tiếp nhận đầu tư (quốc gia nhập khẩu vốn) là quốc gia mà vốn luân chuyển

Đặc điểm

Nguồn vốn cho đầu tư quốc tế có thể là tiền mặt, tài sản hữu hình (thiết bị, vốn lưu động) hoặc tài sản vô hình (bằng sáng chế, bí quyết, nhãn hiệu, vv.) được).Các chủ thể tham gia vào quá trình đầu tư nước ngoài có thể là các chính phủ, các tổ chức quốc tế, các công ty hoặc các tập đoàn kinh doanh (khu vực  tư nhân).

Luôn có hai bên tham gia vào quá trình đầu tư từ các quốc gia khác nhau: bên  đầu tư vốn (còn gọi là nhà đầu tư) và bên nhận vốn (còn gọi là công ty được đầu tư).

Hình 1: Trong quá trình đầu tư,  vốn luôn thuộc về nhà đầu tư  nước sở tại, nhưng vốn lại được sử dụng ở nước sở tại.

Mục đích của đầu tư là đạt được lợi ích kinh tế hoặc đạt được các mục tiêu chính trị và xã hội. Mức độ trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên tùy thuộc vào  hình thức trao đổi mà các bên lựa chọn. Mỗi  quá trình đầu tư tư bản quốc tế  có thể được đánh giá theo quan điểm rộng và hẹp: tác động đến nền kinh tế thế giới, tác động đến từng quốc gia quốc gia, lợi ích của chủ sở hữu tư bản.Các hình thức đầu tư quốc tế

  • Đầu tư trực tiếp nước ngoài
  • Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
  • Tín dụng thương mại quốc tế
  • Viện trợ phát triển chính thức ODA

Nguyên nhân

Quá trình đầu tư quốc tế xuất phát từ những nguyên nhân  sau

Thứ nhất, có sự khác biệt về lợi thế của các yếu tố sản xuất tại mỗi quốc gia.

Các nhà đầu tư  chuyển vốn ra nước ngoài để tận dụng các lợi thế của nước sở tại  với mục đích thu được  lợi nhuận cao hơn các khoản đầu tư trong nước. Đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư.

Hình 2: Thứ hai,  lợi ích của các bên tham gia đầu tư trùng khớp với nhau.

Chủ đầu tư tìm kiếm môi trường đầu tư thuận lợi, tránh các rào cản bảo hộ thương mại của bên được đầu tư khi có nhu cầu mở rộng sản phẩm, nâng cao uy tín, củng cố vị thế và tăng quy mô thị trường.

Bên nhận đầu tư cần vốn để quản lý quá trình phát triển kinh tế – xã hội và giải quyết việc làm cho người lao động; Đồng thời, có mong muốn thu hút công nghệ mới và tích lũy kinh nghiệm tiên tiến trong quản lý kinh doanh  thông qua các khoản đầu tư trực tiếp từ các nhà đầu tư ở các quốc gia được xếp hạng cao hơn.

Thứ ba, do thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội của các tổ chức quốc tế (khu vực thế giới).

Nguồn vốn được huy động từ một số quốc gia này và chuyển đến nhiều quốc gia khác để đạt được các mục tiêu chung của tổ chức như: xây dựng các công trình đẳng cấp thế giới, giúp đỡ các nước nghèo vượt qua khó khăn về kinh tế, góp phần bảo vệ môi trường.

2. Ảnh hưởng tích cực của dòng vốn đầu tư quốc tế đến nước chủ nhà

Dòng vốn: Các dòng vốn này  chảy vào nước chủ nhà. Với một dòng vốn chảy vào, mức độ đầu tư vào nước nhận đầu tư tăng lên. Điều này sẽ làm  tăng sự hình thành tư bản trong nước vì  nhu cầu về tư liệu sản xuất sẽ lớn hơn. Khi các tập đoàn đa quốc gia (MNC) hoạt động hiệu quả, họ sẽ phân bổ vốn hiệu quả, do đó làm  tăng hiệu quả sản xuất vốn của nước chủ nhà.Sự gia tăng nhanh chóng  các cơ sở sản xuất sẽ giúp phát triển  cơ sở hạ tầng và phát triển xã hội một cách thuận lợi.

Chuyển giao công nghệ: FDI cung cấp năng lực quản lý và công nghệ. Nếu bây giờ các MNC sử dụng công nghệ của họ ở nước sở tại, thì nước sở tại  sẽ được hưởng lợi từ hoặc tiếp cận công nghệ này.

Hình 3: Sau khi tiếp cận  công nghệ  MNC, nước sở tại có thể sử dụng nó để làm lợi thế của mình.

Tạo việc làm: FDI tạo ra nhiều  việc làm hơn ở nước sở tại.Các công ty đa quốc gia tạo ra việc làm trực tiếp hoặc gián tiếp. MNC sử dụng lao động trực tiếp  tại nước sở tại. Người ta cũng  thấy rằng các công ty đa quốc gia trả lương cao hơn cho nhân viên của họ, do đó cải thiện mức sống của người lao động và do đó gián tiếp tạo ra việc làm  cho người lao động ở nước sở tại.

Cung cấp cho người tiêu dùng những lựa chọn tốt hơn: Các sản phẩm của MNC cung cấp cho khách hàng nhiều sự lựa chọn hơn. Do đó, các công ty đa quốc gia gia tăng mức độ cạnh tranh trên thị trường  nước sở tại vì lợi ích của người tiêu dùng.Khi mức độ cạnh tranh tăng lên sẽ giúp phát triển khu vực sản xuất trong nước và phân bổ vốn hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phát triển  kinh tế.

  • Tác động Cán cân Thanh toán Tích cực:

Thứ nhất, đầu tư FDI  tạo ra sự thay thế hàng nhập khẩu do người tiêu dùng có xu hướng sử dụng các sản phẩm mang nhãn hiệu nước ngoài mà không cần phải mua sắm ở nước ngoài.

Thứ hai, các công ty đa quốc gia cũng sẽ được hưởng lợi từ việc xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ từ nước sở tại. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website:uydanh.vn

Related Articles

Back to top button